Friday, 4 December 2015

هدیه به ۲۰۰۰ فیزیوتراپیست در ایران

۳۰۰ هزار یورو هدیه به ۲۰۰۰ فیزیوتراپیست در ایران

دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ اسپانیا ما در شانزدهمین سمینار سالیانه فیزیوتراپی در ایران دی.و.دی یک سمینار تحت عنوان درمان سر درد ناشی‌ از گردن توسط آستئوپتی (شهریه ۱۵۰ یورو) را به ۲۰۰۰ فیزیوتراپیست به صورت رایگان اهدا خواهد نمود.
مدرس این سمینار خودم میباشم. سمینار به زبان فارسی می‌باشد (اولین سمینار فارسی زبان من).

دکتر شاهین پورگل
رئیس دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - اسپانیا
رئیس آکادمی ملی‌ آستئوپتی - کاناداNo comments:

Post a Comment