Friday, 4 December 2015

دیدار با رئیس انجمن فیزیوتراپی بنگلادش


دکتر عبدالله ممون رئیس انجمن فیزیوتراپی بنگلادش به تورنتو تشریف آوردند که با من ملاقات کنند. دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما در اسپانیا رشته دکترای حرفه‌‌ای فیزیوتراپی را به دو هزار نفر فیزیوتراپیست این انجمن ارائه میدهد. اکادمی ملی‌ استئوپتی نیز رشته دیپلم آستئوپاتی را به اعضا این انجمن ارائه میدهد.

از بیست و یک دانشگاه که رشته دکترای حرفه‌‌ای فیزیوتراپی را به صورت صد در صد آنلاین ارائه میدهند فقط ما هستیم که همه فیزیوتراپیست‌ها را از تمام کشورها قبول می‌کنیم. بقیه فقط فیزیوتراپیست‌هایی‌ را که در آمریکا کار میکنند قبول دارند (۲۰ دانشگاه دیگر همه در آمریکا هستند)

من اعتقاد دارم که آموزش باید برای همه مهیا باشد و بستگی به مرز کشور ندارد

دکتر شاهین پورگل
رئیس آکادمی ملی‌ آتئوپاتی - کانادا
رئیس دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - اسپانیا


No comments:

Post a Comment