Saturday, 8 October 2016

همکاری علمی‌ ما با دانشگاه علوم پزشکی‌ اهواز



دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما در اسپانیا کلاسهای عملی‌ و حضوری خود را در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی‌ اهواز برگزار می‌کند برای چهارمین دورهٔ دکترای فیزیوتراپی

ما تنها دانشگاه هستیم که رشته دکترای فیزیوتراپی را به صورت حضوری در ایران درس میدهیم. هیچ دانشگاه ایرانی‌ و یا خارجی‌ در داخل ایران در حال حاضر این رشته را ارائه نمیدهد. در حال حاضر بیشتر از ۳۰۰ فیزیوتراپیست در دانشگاه نامز ما در ایران درس می‌خوانند

من بسیار متشکر هستم که دانشگاه علوم پزشکی‌ اهواز مکان و پروفسورهای خود را در اختیار دانشجویان ما قرار داده است. این همکاری باعث پیشرفت رشته فیزیوتراپی در ایران میشود که سلامتی‌ جامعه را بالا میبرد

بسیار خوشحال هستم که توانستم خدمتی به هموطنان عزیز ارائه دهم

دکتر شاهین پورگل
رئیس و بنیانگذار
اکادمی ملی‌ آستئوپاتی - کانادا
دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - اسپانیا
دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - آمریکا
 



 

No comments:

Post a Comment