Wednesday, 25 January 2017

برای اولین بار در کانادا: تدریس آستئوپاتی در دانشگاه


با خوشحالی‌ به اطلاع عموم میرسانیم که دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما که در ایالات فلوریدا در آمریکا به ثبت رسیده در سال ۲۰۱۶ از وزارت آموزش عالی‌ استان انتاریو تقاضای اخذ اجازه نمود که رشته استئوپاتی را به صورت حضوری در تورنتو درس دهد. دیروز وزارت آموزش عالی‌ انتاریو به ما نامه‌ای داد که ما مستثنی هستیم و میتوانیم بدون ثبت دانشگاه با وزارت آموزش عالی‌ این رشته را درس دهیم در استان انتاریو.

ما تنها دانشگاهی در تاریخ کانادا هستیم که رشته آستئوپاتی را به صورت حضوری درس خواهیم داد در این کشور. در حال حاضر فقط دانشکده‌ها این رشته را آموزش میدهند.

برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا از وبسایت دانشگاه دیدن نمایید.

با تشکر.

دکتر شاهین پورگل
رئیس و بنیانگذار
دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - آمریکا
اکادمی ملی‌ آستئوپاتی - کانادا
دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - اسپانیا

No comments:

Post a Comment